Mobynes biedt mobiliteitsinformatie via www.bereikbaarnederland.nl                            

                                                                          Bron: www.wikipedia.nl, auteur MTCV.

Deze site wordt een portal voor verplaatsings-, vervoers en verkeersinformatie. Te denken valt aan fileoverzichten, verkeersbeelden, reisinformatie, overstapinformatie etc.  Streven is om een compleet beeld van alle mogelijk informatie over reisalternatieven (verplaatsingskeuze), over verschillende modaliteiten (vervoerskeuze) en over het hoofd- en onderliggend wegennet (verkeerskeuze) te geven.   

Aan deze site wordt gewerkt in zowel concepten als toepassingen. Het initiatief voor deze site ligt bij onderstaande instellingen, beide gevestigd te Waardenburg aan de A2. Klik op de logo’s om bijbehorende internetpagina’s te bekijken en voor contactinformatie.